web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
26.01.2018 08.00

Rådhuset Myravegen

Formannskapsromet 
07.03.2018 08.30

Rådhuset Myravegen

Formannskapsromet 
23.04.2018 08.30

Rådhuset Myravegen

Formannskapsromet 
24.05.2018 08.30 Rådhuset Myravegen  Formannskapsromet
       
09.10.2018   PPT Blåhuset  
21.11.2018 08.30 Rådhuset  

Saksdokument og protokollar

Møte 04-18 - 24.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 25/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 26/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 27/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 28/18 Meldingar

Sak 29/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 30/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

                Rekneskap

                Årsmelding

Sak 31/18 Orientering barnevern

Protokoll

 

Møte 03-18 - 23.04.2018

Innkalling og sakliste

Sak 18/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 19/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 20/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 21/18 Status oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportar barnevern

Sak 22/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Tidleg innsats

Sak 23/18 Midlertidig flytting frå rådhuset - Tilbakemelding frå rådmannen

Sak 24/18 Selskapskontroll av SSR IKS

Protokoll

 

Møte 02-18 - 07.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 08/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 09/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 10/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 11/18 Meldingar

Sak 12/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 13/18 Framtidig organisasjonsstruktur - Orientering ved Rådmannen

Sak 14/18 Midlertidig flytting frå rådhuset - Orientering ved Rådmannen

Sak 15/18 Kontrollrapport - Årsrapport 2017 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 16/18 Brøyteroder 2017-2022

Sak 17/18 Ymse

Protokoll

 

Møte 01-18 - 26.01.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Meldingar

Sak 05/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 06/18 Brøyteanbod - Orientering

Sak 07/18 Ymse - Teken opp i møtet

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257