web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
07.03.2018 14.15 Herøy rådhus Møterom 1 
25.04.2018 14.15 Herøy rådhus Møterom 1 
04.06.2018 14.15 Herøy rådhus Møterom 1 
26.09.2018 14.15 Herøy rådhus Møterom 1 
21.11.2018 14.15 Herøy rådhus Møterom 1 

Saksdokument og protokollar

Møte 02-18 - 25.04.2018

Innkalling og sakliste

Sak 09/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 10/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 11/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 12/18 Meldingar

Sak 13/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Tidleg innsats

Sak 14/18 Neste forvaltningsrevisjonsprosjekt

 

Møte 01-18 - 07.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokoll frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 05/18 Meldingar (melding 1-2)

                 Meldingar (melding 3-5)

Sak 06/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 07/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 08/18 Kontrollrapport - Årsmelding 2017 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Møteprotokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257