web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
17.01.2018 08.00 Gjerdsvika oppvekstsenter Møterom personalavd.
14.03.2018 08.00 Rådhuset Formannskapssalen 
25.04.2018 08.00 Rådhuset Formannskapssalen  
05.06.2018 08.30 Sandsøy oppvekstsenter  
27.09.2018 08.00 Rådhuset Formannskapssalen  
03.12.2018  08.00  Rådhuset  Formannskapssalen  
       

Saksdokument og protokollar

Møte 04-18 - 05.06.2018

Innkalling og sakliste

Sak 26/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 27/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 28/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 29/18 Meldingar

Sak 30/18 Orienteringsbesøk

Sak 31/18 Underskrift møteprotokoll

Protokoll

 

Møte 03-18 - 25.04.2018

Innkalling og sakliste

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 18/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 19/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 20/18 Meldingar

Sak 21/18 Oppsummering orienteringsbesøk Gjerdsvika

Sak 22/18 Økonomisk styring - Orientering ved ordførar og rådmann

Sak 23/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 24/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

                Årsmelding del 1

                Årsmelding del 2

                Rekneskap og revisjonsmelding

Sak 25/18 Underskrift møteprotokoll

Protokoll

 

Møte 02-2018 - 14.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 08/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 09/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 10/18 Meldingar

Sak 11/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 12/18 Kontrollrapport - Årsrapport 2017 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 13/18 Årsmelding for kontrollutvalet 2017

Sak 14/18 Oppsummering orienteringsbesøk Gjerdsvika

Sak 15/18 Underskrift møteprotokoll

Sak 16/18 Fleirbrukshallen på Larsnes - spørsmål - Teken opp i møtet

Møteprotokoll

 

Møte 01-2018 - 17.01.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Tilsynsrapport - Sande kommune som barnehagemyndigheit

Sak 05/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 06/18 Orienteringsbesøk

Sak 07/18 Underskrift møteprotokoll

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257