web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2017

Dato Kl. Stad Møterom
28.02.2017 Avlyst Vågsøy rådhus Einevarden
16.03.2017 08.30 Vågsøy rådhus  Kantina 
02.05.2017 08.00 Vågsøy rådhus  Einevarden 
15.08.2017 08:00  Vågsøy rådhus Einevarden 
19.09.2017 08:00  Vågsøy rådhus Einevarden
17.10.2017 08:00  Vågsøy rådhus  Einevarden 
21.11.2017 08:00  Vågsøy rådhus  Einevarden 

Saksdokument og protokollar

Møte 05-17 - 17.10.2017

Innkalling og sakliste

Sak 32/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 33/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 34/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 35/17 Orientering frå økonomisjefen

Sak 36/17 Budsjett for kontrollutvalet 2018

Sak 37/17 Kinn kommune 

Sak 38/17 Offentlegheit i kommunal sektor - Tilbakemelding frå rådmannen

Sak 39/17 Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser - Drift og investering

 

Møte 04-17 - 19.09.2017

Innkalling og sakliste

Sak 24/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 25/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 26/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 27/17 Meldingar

Sak 28/17 Offentlegheit i kommunal sektor 

Sak 29/17 Overordna revisjonsstrategi 2017 - Finansiell revisjon

Sak 30/17 Oppfølging VÅ 14/16 Rapport forvaltningsrevisjon - Folkehelsearbeidet i kommunane

Sak 31/17 Avklaring om forvaltningsrevisjon -Teken opp i møtet

Protokoll

 

Møte 03-17 - 15.08.2017

Innkalling og sakliste

Sak 19/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll

Sak 20/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 21/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 22/17 Meldingar

Sak 23/17 Val av revisor til fellesnemnda

 

Møte 02-17 - 02.05.2017

Innkalling og sakliste

Sak 12/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 13/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 14/17 Gjennomgang avmøteprotokollar 2017

Sak 15/17 Meldingar

Sak 16/17 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2016

Sak 17/17 Kommunerekneskapen med årsmelding 2016

                    Vedlegg 1: Årsmelding årsregnskap 2016

                    Vedlegg 2: Regnskap 2016 (DEL 1)

                                    Regnskap 2016 (DEL 2)

Sak 18/17 Kommunesamanslåing Vågsøy - Flora 

Møteprotokoll

 

Møte 01-17 - 16.03.2017

Innkalling og sakliste

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokoll.

Sak 02/17 Godkjenning av møteprotokoll siste møte

Sak 03/17 Gjennomgang av møteprotokollar 2016

Sak 04/17 Gjennomgang avmøteprotokollar 2017

Sak 05/17 Meldingar

Sak 06/17 Årsmelding for kontrollutvalet 2016

Sak 07/17 Kontrollrapport - Årsrapport 2016 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 08/17 Møteplan 2017

Sak 09/17 Neste forvaltninsrevisjonsprosjekt

Sak 10/17 Plan og retningsliner for selskapskontrol 2016-2019

Sak 11/17 Revisjonsordning Sogn og Fjordane

Møteprotokoll 

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257