web.png
post@vestkontroll.no 700 30 440

Møteplan 2018

Dato Kl. Stad Møterom
18.01.2018 08.00 Rådhuset Formannskapssalen
13.03.2018 07.00 Rådhuset Einevarden 
02.05.2018 08.00 Rådhuset Formannskapssalen
21.06.2018 08.00 Rådhuset Einevarden
18.09.2018 08.00 Rådhuset  
06.11.2018 08.00 Rådhuset  
04.12.2018 08.00 Rådhuset  
11.02.2018   Rådhuset  

Saksdokument og protokollar

Møte 05-18 - 21.06.2018

Innkalling og sakliste

Sak 21/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 22/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 23/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 24/18 Orientering ved ordføraren

Sak 25/18 Kontroll av rammeavtale om helsevikarar - Rapport

Protokoll

 

Møte 04-18 - 02.05.2018

Innkalling og sakliste

Sak 14/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 15/18 Godkjenning av møteprotokollen frå siste møte

Sak 16/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 17/18 Meldingar

Sak 18/18 Selskapskontroll av Nordfjord Havn IKS

Sak 19/18 Revisjonen sitt arbeid med finansiell revisjon 2017

Sak 20/18 Kommunerekneskapen med årsmelding 2017

Protokoll

 

Møte 03-18 - 13.03.2018 (Fellesmøte Vågsøy - Flora)

Innkalling og sakliste

Protokoll

 

Møte 02-18 - 13.03.2018

Innkalling og sakliste

Sak 07/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 08/18 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 09/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2018

Sak 10/18 Meldingar

Sak 11/18 Årsmelding for kontrollutvalet (saka)

      Årsmelding for Vågsøy

Sak 12/18 Kontrollrapport - Årsrapport 2017 Skatteoppkrevjarfunksjonen

Sak 13/18 Planar om symjebasseng og samarbeid med private aktørar

Protokoll

 

Møte 01-18 - 18.01.2018

Innkalling og sakliste

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste. Møteprotokollen

Sak 02/18 Godkjenning av møteprotokollen frå sist møte

Sak 03/18 Gjennomgang av møteprotokollar 2017

Sak 04/18 Meldingar

Sak 05/18 Møteplan for kontrollutvalet 2018

Sak 06/18 Samanslåing av revisjonseiningane i Sogn og Fjordane

Sak 07/18 Delegasjon

Sak 08/18 Kontroll av rammeavtale om helsevikarar

Protokoll

Vest kontroll  -  6149 Åram  -  Telefon: 70 03 04 40  -  Mobil: 901 87 950  - post@vestkontroll.no - Org.nr: 987 829 257